تاریخی ,فرهنگی ,آگاهی ,هویت ,آثار ,نیازمند ,آثار تاریخی ,ریشه درتاریخ ,تاریخی بیشتری ,نیازمند آگاهی ,دارند نیازمند ,دارند نیازمند آگاهی ,تاریخی

*مردمی که ریشه درتاریخ کهن دارند نیازمند آگاهی های تاریخی بیشتری هستند.

 آثار مادی و معنوی به جامانده از گذشته همان میراث فرهنگی بر هویت فرهنگی یک جامعه دلالت دارد و از آن جهت قابل توجه است که در شناخت زندگی گذشتگان جامعه مامفید و مؤثر است و برای مطالعه و نیز بازشناسی آثار مادی تمدن‌ها و سیر تشکیل و تکامل آنها سندی باارزش به‌شمار می‌آید.برای هر ملت، شناخت گذشته برای ساختن آینده‌ای بر پایه هویت فرهنگی خویش اهمیت می‌یابد. در حقیقت پویایی و بقای فرهنگی در آینده، نیازمند پیوستگی میان دیروز و امروز و فردای ملت‌هاست.مردم باید باورکنند با از دست دادن هریک از این مواریث فرهنگی در برابر چالش‌ها ،ابزارهای لازم رویارویی را نخواهند داشت. ودر هر نبرد فرهنگی به هر میزان و وسعت ،میدان را به حریفان واگذار می کند این یعنی امکان حیات  تاریخی  خود را از دست می دهد. درد آور است که بگویم  تخریب تاریخی در نتیجه عدم آگاهی تاریخی و اطلاعات لازم و کافی به وجود می‌آید.مردمی که ریشه درتاریخ کهن دارند نیازمند آگاهی های تاریخی بیشتری است.بنابراین با توجه به اینکه آثار تاریخی هویت و اصالت یک ملت هستند باید در راستای حفظ و حراست از این آثار توجه ویژه و خاصی انجام شود. رشد آگاهی عمومی در زمینه تاریخ شناختی،بر طبق مطالعات یونسکو مهمترین عامل حفاظت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی  است، هر قدر این آگاهی و اطلاع رسانی عمومی قوی تر باشد حفاظت از آثار تاریخی کشور بیشتر می شود.مردم زمانی که بدانند از چه چیزی مراقبت می کنند و چه نقش مهمی در هویت شناسی او و تبارش دارد بهتر به دفاع از آن همت می گمارد.برای این کاردرکشورنیاز به برافراشتن پرچم سواد آموزی تاریخی داریم.متاسفانه مشاهده شده است که سطح دانش وآگاهی برخی ازگردشگران خارجی درباره برخی از مکان های مهم باستانی ایران از شهروند های ایرانی بیشتر است و این زنگ خطری است که می تواند هویت تاریخی و فرهنگی ما را به چالش بکشاند.فرهنگ و تمدن اساس و پایه و از ارکان مهم هرکشوری هستند نمادی از ارزش ها و مآثر هنری و فرهنگی بشمار می روند.جامعه برخوردار از فرهنگ غنی،بیسوادی تاریخی را تحمل نمی کند.اطلاع از تاریخ و داشتن سواد تاریخی، مثل دژی محکم، در برابر دشمنی بیگانگان شاکله و هیبت میراث و فرهنگ غنی ما را محافظت می‌کند.سواد تاریخی موجب می شود دگربار به گرداب قرارداد های ننگینی چون،پیمان آخال سال 1881 میلادی بین ایران و روسیه. فجایعی مثل ترکمن چای ، گلستان و... گرفتار نگردیم.

عکس های دیدنی از بناهای تاریخی کشور ایران

(رهبرگنجه .تورج archaeologist)

منبع اصلی مطلب : گنجه و گنجینه
برچسب ها : تاریخی ,فرهنگی ,آگاهی ,هویت ,آثار ,نیازمند ,آثار تاریخی ,ریشه درتاریخ ,تاریخی بیشتری ,نیازمند آگاهی ,دارند نیازمند ,دارند نیازمند آگاهی ,تاریخی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : *مردمی که ریشه درتاریخ کهن دارند نیازمند آگاهی های تاریخی بیشتری هستند.