مسير ,آهوان ,جاده ,کاروانيان ,استان ,کاروانسرا ,مسير جاده ,استان سمنان

کاروانسراي سنگي آهوان در منطقه سردسير آهوان در ۴۲ کيلومتري خاور شهر سمنان قرار گرفته است. ساختمان اين کاروانسرا از سنگ و ملات ساروج است. اين کاروانسرا در قرن پنجم هجري ساخته شده و در زمان خود از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده و شكل ساختمان اين موضوع را تاييد مي کند. اکنون از ساختمان آهوان فقط ديوارهاي اطراف و قسمتي از دالان ورودي بزرگ جلو آن بجا مانده و بقيه به صورت تلي از سنگ هاي کوچک و بزرگ درآمده است. حياط مرکزي کاروانسرا مستطيل شکل است و ۲6 اتاق دارد. .کاوش هاي باستان شناسي بيانگر قدمت استقرار اقوام دوره هاي بسيار کهن در مناطق مختلف استان سمنان است و شهرهاي دامغان، سمنان، شاهرود، بسطام و گرمسار در دوران تاريخي قسمتي از مسير جاده ابريشم بوده اند که از طريق آنها ابريشم چين به غرب آسيا وارد يا صادر مي شد. تدابيري که گذشتگان براي تامين امنيت کاروانيان اتخاذ مي کردند بسيار جالب بوده است. به عنوان مثال در امتداد مسير شاهراه اصفهان – ساري، کاروانيان بعد از گذشتن از کاروانسراي قصر بهرام به باتلاق ها و نمکزارهاي جنوب گرمسار برخورد مي کردند که با احداث جاده سنگفرش به طول ۳5 کيلومتر و عرض پنج متر کاروانيان با سهولت و سرعت بيشتر خود را به منازل بعدي مي رساندند. از گذشته در مسير جاده هاي استان سمنان به فاصله هر ۳5 کيلومتر کاروانسراهايي براي استراحت و اقامت تجار، مسافران و زائران حرم امام رضا (ع) بنا شده است. در اين مسير تنها دو کاروانسراي «شاه سليمان و سنگي» آهوان در کنار يکديگر واقع شده اند. اين کاروانسراها که داراي جاذبه هاي تاريخي و گردشگري فراواني هستند در حال حاضر در حاشيه مسير جاده هاي اين استان قرار دارند

آهوان

منبع اصلی مطلب : گنجه و گنجینه
برچسب ها : مسير ,آهوان ,جاده ,کاروانيان ,استان ,کاروانسرا ,مسير جاده ,استان سمنان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : کاروانسرای آهوان درقاب گنجه وگنجینه